Papildomas mokymas prasižengusiems

VKTI viršininko nustatyta tvarka nuo 2014m. liepos mėn. 1 d. vairavimo mokyklai „Euroket“ suteikta teisė vykdyti papaildomą vairuotojų mokymą.

Papildomas vairuotojų mokymas – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) nustatyta tvarka vykdomas pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių kelių eismo taisyklių reikalavimus, bei motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, mokymas.

Vairuotojai, papildomo vairuotojų mokymo metu, mokymo įstaigoje privalo:

 • išklausyti mokymo įstaigoje 45 minučių trukmės bendrąjį teorijos mokymo kursą;
 • išklausyti mokymo įstaigoje 90 minučių trukmės psichologijos  kursą;
 • 45 minutes individualiai (su psichologu) analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • atlikti 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą;
 • atlikti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • administracinio teismo nutartis arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
 • pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą, už kurį jam buvo atimta teisė vairuoti) .

Kitos sąlygos: 

Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą (pažeidimo aprašą galite parsisiųsti čia).

Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti bent šios dalys:

 1. Įvadas.  Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
 2. Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
 3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
 4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
 5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo (-ų), už kuri (-iuos) buvo atimta teisė (vieta (eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.

Vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, baigusiems papildomo mokymo kursus, vairavimo mokykla išduoda motorinių transporto priemonių vairuotojo Papildomo mokymo baigimo pažymą.

 

Kursų kaina: 89 Eur. 
Informacija : tel. 8 650 99929

Registracija

Vardas, pavardė:
El. paštas:
Telefonas:

Komentaras: