Šeimos nario vairavimo mokymo atmintinė

Nuo 2014m. liepos 1 dienos, mokinai VĮ „Regitra“ išlaikę teorijos žinių egzaminą, bei turintys galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą gali praktinio vairavimo mokytis su šeimos nariu.

Šeimos nariu yra laikomi – sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Įgūdžiai įgyjami praktikuojantis

Reikiamų transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių galima įgyti kuo daugiau vairuojant transporto priemones.  Tikėtina, kad įgijęs daugiau praktinio vairavimo įgūdžių, išlaikęs praktinio vairavimo egzaminus ir gavęs vairuotojo pažymėjimą, pradedantysis vairuotojas atsakingai elgsis kelyje, nepažeidinės Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), mažiau pavojų kels kitiems eismo dalyviams, taip pat saugiau jausis ir jis pats.

     Kelios galimybės

     Galimybe mokytis su šeimos vairavimo instruktoriumi gali pasinaudoti asmenys, kurie:

  1. nustatyta tvarka siekia įgyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę
  2. yra išlaikę šios kategorijos transporto priemonių vairavimo teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

     Atkreipkite dėmesį!

     Mokyti šeimos narį praktinio vairavimo įgūdžių – rizikingas užsiėmimas, todėl šeimos vairavimo instruktorius mokydamas privalo naudoti automobilį, kuriame:

  1. stovėjimo stabdžio valdymo svirtis yra įrengta tarp vairuotojo ir keleivio,
  2. priekis ir galas paženklintas aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, kaip to reikalauja KET.
  3. Be to, iš anksto būtina pasirūpintireikiamu transporto priemonės vairuotojo civilinės atsakomybės draudimu, peržiūrėti ir pakeisti draudimo sąlygas (pasitarus su draudiku), jeigu nebuvo numatyta draudimo sąlyga – mokymas vairuoti.

Atminkite:

  1. Per parą šeimos narį praktinio vairavimo rekomenduojama mokyti ne daugiau kaip 3 valandas;
  2. draudžiama mokyti šeimos narius, kuriems yra atimta teisė vairuoti transporto priemones už KET pažeidimus.

     Šeimos vairavimo instruktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais šeimos narių mokymą, mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti šiuos dokumentus:

     1. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir patvirtinantį, kad šeimos vairavimo instruktorius turi ne mažesnį kaip 5 metų šios kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;

     2. transporto priemonės registravimo liudijimą;

     3. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

   4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

     5. dokumentą (-us), pagal kurį (-iuos) galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai.

     Mokinys (šeimos narys) privalo turėti:

     1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

     2. valstybės įmonės „Regitra“ išduotą pažymą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą;

     3. galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a).

Informacijos šaltinis: www.vkti.gov.lt

Daugiau informacijos apie šią galimybę Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos puslapyje http://www.vkti.gov.lt/go.php/lit/eimos-nario-vairavimo-mokymo-atmintine/2558