TP kategorijos

Vairuotojo pažymėjimai išduodami asmenims, kurie:

  • Nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje
  • Kurių sveikatos būklė yra tinkama vairuoti tam tikros kategorijos kelių transporto priemones
  • Ne jaunesni, nei nustatyta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnyje
  • Išmano teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, ir išlaikė žinių, įgūdžių ir elgsenos, reikalingos vairuoti tam tikros kategorijos kelių transporto priemonę, kvalifikacinius egzaminus nustatyta tvarka

Vairuotojų pažymėjimai

Asmuo gali turėti tik vieną galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
Daugiau apie vairuotojų pažymėjimų išdavimą skaitykite Vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėse.

Vairuotojo pažymėjimas

Transporto priemonių kategorijos

Kategorija Kategorijos   apibūdinimas
 AM Mopedai ir lengvieji keturračiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų.
 A1 Motociklai, kurių variklio darbinis tūris   didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125  cm3, galia neviršija 11   kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat   triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
 A2 Motociklai, kurių   galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2   kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto   priemonės.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 A Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW,   ir motociklai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų,   išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos   motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių   vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto   priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.
 B1 Keturračiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
 B Automobiliai, kurių   didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir   suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant   vairuotojo (šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios   didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip   pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė   didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi   būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji   leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji   masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir   elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 BE B kategorijos automobilio ir priekabos,   kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg,   junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 C1 Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D   kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg,   bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne   daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai   gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne   didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 C1E C1 kategorijos automobilių ir priekabų,   kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat   junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios   didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių   didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 C Automobiliai,   kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji   masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau   kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos   automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji   leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai,   išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę   kvalifikaciją vežti krovinius.
 CE C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių   didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai,   išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę   kvalifikaciją vežti krovinius.
 D1 Automobiliai, kurie   skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant   vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti   sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip   750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai,   išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę   kvalifikaciją vežti keleivius.
 D1E D1 kategorijos automobilių ir priekabų,   kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai,   išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę   kvalifikaciją vežti keleivius.
 D Automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti   daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai   gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne   didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus   asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją   vežti keleivius.
 DE D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių   didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai,   išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę   kvalifikaciją vežti keleivius.
 T Troleibusai, tai yra   nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros   šaltiniu.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai.