Egzaminai

Nepaisant gyvenamosios vietos, vairavimo praktikos bei teorijos egzaminus gyventojai gali laikyti bet kuriame VĮ „Regitra“ egzaminų centre. Norint užsiregistruoti egzaminams prisijunkite prie VĮ „Regitra“ svetainės www.regitra.lt arba paskambinkite į bet kurį egzaminų centrą.

Egzaminavimo paslaugas įmonė teikia ne tik asmenims, norintiems pirmą kartą gauti vairuotojo pažymėjimą, bet taip pat ir siekiantiems jį susigrąžinti netekus teisės vairuoti kelių transporto priemonės vieneriems metams arba ilgesniam laikotarpiui.

Teorijos Egzaminas

Atvykus laikyti teorijos egzamino į VĮ „Regitra“ egzaminavimo centrą, kandidatas privalo  pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta forma).

Jei kandidatas egzaminui pasiruošė savarankiškai, jis privalo pateikti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Vairavimo teorijos egzaminui laikyti skiriama 60 minučių. Į šį laiką įskaitomas kandidato į vairuotojus sutikimas; egzamino tvarkos išaiškinimas, 30 minučių testo sprendimui bei egzamino rezultatų paskelbimui skirtas laikas. Egzaminui naudojama kompiuterinė programa.

Teorijos egzamino kaina 10,14 Eur . Sumokėti įmoką galima padalinio kasoje.

Praktikos egzaminas

Tik išlaikius vairavimo teorijos egzaminą, asmuo įgyja teisę laikyti vairavimo praktikos egzaminą. Vairavimo praktikos egzaminas laikomas VĮ „Regitra“ egzaminavimui skirtomis transporto priemonėmis.

Egzamino trukmė – 60-90 minučių. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.

Pastaba:
Praktinį egzaminą laikyti leidžiama, jei sumokėta įmoka už šį egzaminą ir visa įmoka už transporto priemonės naudojimą egzamino metu. Jei egzaminuojamasis neišlaiko praktinio egzamino aikštelėje, įmoka už transporto priemonės naudojimą egzamino eisme metu gali būti grąžinta ar įskaityta kaip dalis įmokos už kitą praktinį egzaminą.

Atvykus į vairavimo praktikos egzaminą kandidatas į vairuotojus privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta forma)
  • Sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta forma)
  • Vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta forma)
  • Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

Jei duomenys apie asmenį išvardintuose dokumentuose nesutampa su asmens dokumento duomenimis ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registre tvarkomais duomenimis, turi būti pateikti ir dokumentai, patvirtinantys asmens duomenų pasikeitimo faktą (santuokos liudijimas, vardo, pavardės pakeitimo pažymėjimas).

Praktinio egzamino vertinimo metodai ir kriterijai (Šaltinis: VĮ Regitra, www.regitra.lt)